W ramach strategicznego programu „Pięć żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo”, podjętego wspólnie z Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas przy współpracy ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim, przedstawiliśmy dobre praktyki działania systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. Na finałowej konferencji „Pięć żywiołów”, która odbyła się w dniach 24 – 25 września na Stadionie Narodowym w Warszawie, debatowaliśmy o ich efektywnym wykorzystaniu dziś i w przyszłości. Sprawdziliśmy również w praktyce możliwości systemu PROTEUS, powstałego pod przewodnictwem PIAP, podczas pozorowanej akcji antyterrorystycznej, w której doszło do rozszczelnienia cysterny z chlorem.

 Pokaz możliwości robotów projektu Proteus na Stadionie Narodowym

Tematyka

Czy człowiek, który wciąż wymyśla nowe maszyny, obdarza je systemami informacyjnymi ocierającymi się o sztuczną inteligencję, jest w stanie zapewnić pełną kontrolę nad nimi? Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo: o tym właśnie rozmawialiśmy.

Na konferencji dowiedzieliśmy się m.in. o roli natowskiego systemu AGS, o planach budowy polskiego satelity obserwacyjnego, o roli intuicji w sytuacjach kryzysowych. W dyskusji oxfordzkiej postawiliśmy tezę, że obecnego podejścia do ochrony prywatności nie da się pogodzić z przyszłymi wyzwaniami i możliwościami systemów wspierających nasze życie w inteligentnym świecie. Oto raport podsumowujący tegoroczne „Pięć żywiołów”. Dziękujemy za zainteresowanie tą tematyką.

czytaj dalej

Prelegenci 5 żywiołów

Prelegenci

Wystąpili m. in.:

Krzysztof Kukiełka, Politechnika Warszawska; Piotr Smoleń, Turbine Asset Management; Błażej Sajduk, Uniwersytet Jagielloński; Jacek Bartosiak, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych; Tomasz Mirosław, Polski Holding Obronny; płk Roman Bogacki, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych  MON; Zbigniew Rau, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Mikołaj Sobczak, Politechnika Poznańska; Bogdan Horvat, NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA); Piotr Koza, Astri Polska; płk Mariusz Jachoł, Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 WP; Marek Hetmański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Sebastian Michalkiewicz, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze; Leszek Winiarski, Interactive Intelligence; Marta Solnica, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego; Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch; Tomasz Piktel, Motorola; Bert Oltmans, Oracle, Waldemar Nowak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno- i Kanalizacyjne w Warszawie, Grzegorz Sowa, Comarch S.A.; Mirosław Ryba, Ernst&Young; Krzysztof Liedel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Piotr Vagla Waglowski, Vagla.pl.   

czytaj dalej

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy

W naszym konwersatoriach i konferencji finałowej programu „Pięć żywiołów” od marca do września 2013 r. wzięło udział ponad 500 osób. Tym samym tworzymy miejsce do dyskusji o współpracy między nauką, przemysłem a administracją publiczną. Wszystkim naszym uczestnikom i partnerom – przedstawicielom cywilnego systemu zarządzania kryzysowego, żołnierzom Sił Zbrojnych RP, przedstawicielom BBN, MSW, MAiC, Policji, Straży Granicznej, przemysłu obronnego i teleinformatycznego, poszczególnych służb, instytucji naukowych, administracji rządowej i samorządowej kłaniamy się nisko w pas.

Przeczytaj raport

Ten post dostępny jest także w języku: angielski