“Five elements. Smart systems in emergency management and military operations” is the name of a strategic programme of the Mikromakro Institute. It involves analytical and research activities, the organisation of debates and conferences associated with national security issues, defence, emergency management and protection of critical infrastructure. We analyse the determinants for the application of smart systems, promote best practices and forecast their future performance. Our analyses focus on devising the rules for public-private partnership designed to enhance security and national defence in order to identify incentives for a more effective collaboration between the industry and the public sector. At the same time we take advantage of the potential of NGOs to organise a constructive debate on the strategic challenges and politics. We run our programme in collaboration with the Centre for Research on the Future of the Collegium Civitas, the Euro-Atlantic Association and the Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP).

 

Zarządzanie kryzysowe

Tematyka

Pokażemy dobre praktyki działania systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych oraz ich efektywne wykorzystanie w przyszłości. Na najbliższym konwersatorium poświęconym aspektom prawnym i technicznym Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, które odbędzie się 13-14 czerwca 2013 r., przedstawimy metodę scenariuszową rekomendowaną w NPOIK do oceny ryzyka oraz zaprezentujemy systemy inteligentne w ochronie IK.

czytaj dalej

IMG_6267

Prelegenci

Do udziału merytorycznego zapraszamy najlepszych ekspertów i praktyków odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne oraz infrastrukturę krytyczną. Do wystąpień, debat oraz komentarzy poprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i działania militarne, politykę ochrony cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo, łączność specjalną.

czytaj dalej

historia_2011

Uczestnicy

Tworzymy miejsce do dyskusji o współpracy między nauką, przemysłem a administracją publiczną. Zapraszamy zatem do udziału w naszym programie wszystkie zainteresowane osoby, firmy i instytucje, w szczególności przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, MSW, MAiC, Policji, Straży Granicznej, przemysłu obronnego i teleinformatycznego, poszczególnych służb, instytucji naukowych, administracji rządowej i samorządowej.

Zapraszamy do udziału

Ten post dostępny jest także w języku: Polish