Koordynacja programowa,
programy partnerskie

Sławomir Kosieliński
e-mail: kosiel@mikromakro.pl
tel. : 514828727
Program konferencji
Andrzej Gontarz
e-mail: agontarz@mikromakro.pl
tel.: 512 832 157
Program konwersatoriów,
raporty i publikacje

Piotr Rutkowski
e-mail: prutkowski@mikromakro.pl
tel.: 502 221556
Promocja i organizacja:
Mariola Rauzer, Evention
e-mail: mariola.rauzer@evention.pl
tel. 509622541
Rejestracja uczestników:
e-mail: konferencja@5zywiolow.pl
Fundacja Instytut Mikromakro
 tel:22 4072076

Ten post dostępny jest także w języku: angielski