Bartosiak_1 Jacek Bartosiak, ur. 1976 w Warszawie, członek Rady Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (NCSS), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się międzynarodowym obrotem gospodarczym oraz obsługą biznesu; ekspert Fundacji Republikańskiej, członek Rady Budowy Okrętów. W Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych zajmuje się analityką związaną ze strategią, bezpieczeństwem narodowym oraz sprawami międzynarodowymi; na powyższe tematy publikuje i występuje w mediach.

piotr_koza_photo_2012 Piotr Janusz Koza, Satellite Applications and Services Manager
Kieruje działem aplikacji i usług satelitarnych w spółce-córce największego europejskiego koncernu kosmicznego EADS Astriumi  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Zarządza innowacyjnymi projektami z zakresu satelitarnych obserwacji ziemi, komunikacji satelitarnej oraz systemów informacji geograficznej GIS. Dostarcza polskim klientom dane z optycznych i mikrofalowych systemów satelitarnych oraz przetwarzanie i analizy z wykorzystaniem danych z najnowocześniejszej europejskiej konstelacje satelitów obserwacyjnych EADS Astrium. Od 6 lat aktywnie uczestniczy w wielu projektach badawczo-rozwojowych z zakresu wykorzystania technologii geoinformacyjnych w gospodarowaniu przestrzenią. W ostatnim okresie zaangażowany głównie w projekty z zakresu zastosowań technologii satelitarnych w bezpieczeństwie i zarzadzaniu kryzysowym, zarówno finansowanych przez Komisję Europejską w ramach 7go Programu Ramowego, jak i przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność fotogrametria i teledetekcja.

płk Roman Bogacki –Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON.

gontarz_andrzej Andrzej Gontarz, wiceprezes fundacji Instytut Mikromakro
W latach 90. kierował Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika dyrektora ds. informatyzacji. Współtwórca pierwszych polskich serwisów internetowych i baz danych poświęconych kulturze, autor analiz na temat polityki kulturalnej samorządów lokalnych w Polsce. W latach 2004-2006 wykładał w Instytucie Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 r. wykłada w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor książki „Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji” (2006). Współautor scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020″ – Technologie informacyjne i komunikacyjne (2008). Od roku 2000 do 2013 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. Z wykształcenia kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bogdan Horvat Bogdan Horvat, NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency. As from 1 January 2010, Mr. Horvat holds the position of Executive Officer, NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA), responsible for the provision of executive support to the General Manager’s Office and to ensure the dissemination and realisation of executive decisions. In addition, he is responsible for coordinating the Executive Staff functions and steering processes and to promote and maintain professional relationships with senior members of NATO bodies like the IS, IMS, NCI Agency, NSPA and commercial entities related to the Programme activities.Mr. Horvat has a long history in NATO, beginning in February 2002, when he started working in the International Staff of the Defense Support Division, responsible for Partnership for Peace (PfP) cooperation in armaments related issues. After one year of very successful work in the International Staff he became a Defense Adviser in the Permanent Mission of the Republic of Slovenia to NATO responsible for the Conference of National Armaments Director (CNAD) related issues. In that time Mr. Horvat was directly involved in a number of NATO projects namely Alliance Ground Surveillance (AGS), Missile Defense (MD), Active Layered Theatre Ballistic Missile Defense (ALTBMD) and Strategic Airlift Capability (SAC) projects. As a Slovenian representative to the abovementioned projects he was very much involved in coordination activities with members of the projects as well as development of the Memorandum of Understanding for both AGS and SAC. He was also actively involved in the creation of both the NAGSMO and NAMO charters. From this part of his professional career, Mr. Horvat takes most pride in the Strategic Airlift Capability (SAC) project, of which he was a member from the very first day (September 2006). For more than two years Mr. Horvat was the Slovenian representative in the SAC Steering Boards (SB) and different working groups. His hard work and determination was very well regarded, as a result, he was selected as the first Chairman of the NAMO Board of Directors (BoD). He held that position for 14 months and under his leadership the SAC initiative received all three strategic C-17 airframes and became operational, transporting military goods and humanitarian aid.Mr. Horvat holds a University degree in engineering, having finished military academy. After graduation in 1985, he started his military career in the former Yugoslav Army, as a commander of the Engineering Company. His responsibility ranged from ensuring training for a staff of over 120 soldiers in proper equipment operations and battlefield construction as well as building military roads and bridges, to managing supply, and maintenance activities. He also measured and reported performance and effectiveness of the logistic support activities as part of his responsibilities. That part of his professional career provided him a solid foundation in the areas of managing large organizations, personnel and technical skills, and moreover, it provided him necessary leadership skills and the ability to work as a part of a team. After leaving the Yugoslav Army in 1990, he immediately started working in the newly formed Slovenian Army, and given the very important task of training the very first generation of Slovenian soldiers. Mr. Horvat’s military positions were all related to establishment of new units and organizations from a technical and organizational point of view. His hard work and skills became well recognised and very well respected, allowing his professional career to escalate rapidly and thus receive several promotions. Before taking his first international post in 2002, Mr. Horvat’s post in Slovenian MOD was the Adviser to the Government for Explosives and Ammunition, which was a highly regarded position within the Ministry of Defence.

kosielinski_slawomir Sławomir Kosieliński, prezes fundacji Instytut Mikromakro
dziennikarz, historyk, publicysta, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” (think-tank). Zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, kierownik Podyplomowego Studium Planowania Strategicznego tej uczelni. W 2008 r. współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020″ – „Technologie informacyjne i komunikacyjne”. Natomiast w latach 2009 – 2010 uczestniczył w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020″. Pod jego redakcją ukazał się w grudniu 2010 r. raport końcowy tego projektu. Pod jego kierunkiem Fundacja przygotowała w 2012 r. „Scenariusze ochrony zdrowia 2020” na potrzeby projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, prowadzonej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Natomiast w 2012 r. brał udział w badaniach potencjału Gdańska w zakresie smart city na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Publikuje w tygodnikach „Polityka”, „Computerworld” i dzienniku „Rzeczpospolita”, specjalizując się w zakresie zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight.. Jest pomysłodawcą i twórcą m.in. konferencji „Wolność i bezpieczeństwo”, której twórczym rozwinięciem jest konferencja „Pięć żywiołów”.

Hanna_Krajewska Hanna Krajewska, Prezes zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA. duHanna Krajewska przez wiele lat związana była z sektorem finansowym. Wchodziła w skład zarządów m.in. PKO Banku Polskiego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Od roku 1995 pełniła funkcję zastępcy prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2007 roku została Członkiem Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A., największej firmy wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Zajmowała się m.in. wypracowaniem rozwiązań z zakresu finansowania inwestycji komunalnych z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej. Od 2012 r. jest Prezesem Zarządu tej Spółki. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie

zdjęcia S.michalkiewicz Sebastian Michalkiewicz - Dyrektor Biura Ochrony Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, w latach 2006-2012 Szef Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Warszawie, wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, gdzie dzieli się wiedzą z zakresu ochrony, bezpieczeństwa wewnętrznego i zwalczania terroryzmu.

tomasz_miroslaw_3384.20120917102319 Doktor inżynier Tomasz Mirosław, koordynator projektu Żołnierz Przyszłości w Dywizji Bumar Żołnierz.
Autor ponad 30 artykułów z dziedziny automatyzacji pracy maszyn roboczych, interfejsów człowiek maszyna, oraz elementów i podsystemów uzbrojenia. Posiada wiele patentów dotyczących urządzeń pomiarowych i przetwarzania sygnałów. W latach 2009-2011 dyrektor programu „Żołnierz Przyszłości” w Grupie Bumar. W latach 2009-2010 lider zespołu opracowującego OZP TYTAN. Po restrukturyzacji Grupy Bumar od 2011 r. pracuje w Bumar Żołnierz prowadząc dalej program „żołnierza przyszłości”. Adiunkt na wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej. Na Politechnice Warszawskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn roboczych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.

rutkowski_piotr Piotr Rutkowski, wiceprezes fundacji Instytut Mikromakro
Od roku 1990 prowadzi własną firmę konsultingową rotel, doradzając w sprawach strategii i regulacji rynku telekomunikacyjnego. Jest analitykiem rynku i ekspertem w projektach foresightowych. Zajmuje się od wielu lat problematyką współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji celów polityki publicznej, w sprawach zastosowań technologii informacyjnych, bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej. To wynik doświadczeń pracy dla instytucji rządowych i wielu renomowanych światowych firm. Przez kilka kadencji doradzał komisjom sejmowym. Jest jednym z współtwórców systemu prawnego dla sektora telekomunikacji w Polsce. Doświadczenie w sprawach bezpieczeństwa teleinformatycznego wynika z ponad 8 lat pracy jako konsultant i agent dla Omnisec, jednego z najważniejszych światowych autorytetów w sprawach kryptografii dla zastosowań rządowych. W 2009 r. był nominowany do nagrody dziennikarskiej Parlamentu Europejskiego za publikacje o problematyce unijnej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował fizykę, astronomię. Ukończył też studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego w Akademii Obrony Narodowej.

Ryba_Miroslaw Dr Mirosław Ryba, Dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego, EY
Mirosław Ryba, dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego EY w Warszawie, kieruje globalnym centrum usług doradczych w zakresie OT (EY Global OT Advisory Services Center). W ciągu 15 lat swojej kariery zawodowej, Mirosław zyskał ogromne doświadczenie w dziedzinie IT i OT (Operational Technology) zarządzając licznymi projektami, zarówno dla instytucji rządowych jak i dla największych przedsiębiorstw w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej.Mirosław specjalizuje się w tematyce związanej z zarządzaniem architekturą i bezpieczeństwem systemów kontroli przemysłowej (ICS). Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem dla ICT i ICS, które były także tematem jego pracy doktorskiej, którą obronił w 2007 roku. W 2011 roku otrzymał akredytację Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Homeland Security) do uczestnictwa w zaawansowanym szkoleniu Control Systems Cyber Security Advanced Training prowadzonym przez Idaho National Laboratory w Idaho Falls, USA.Mirosław jest aktywnym członkiem ISA i był zaangażowany w opracowanie standardu ISA-62443-3-3 poświęconego bezpieczeństwu w automatyce przemysłowej i systemach sterowania. Brał też udział i wykładał na licznych konferencjach, szkoleniach oraz seminariach poświęconych bezpieczeństwu ICT i ICS. Jest także autorem wielu publikacji poświęconych tej tematyce. Ponadto, Mirosław posiada liczne certyfikaty, m.in.: CSSA, SABSA, CISA, CISM i CISSP.Miroslaw Ryba PhD, Ernst & YoungMiroslaw Ryba is the Executive Director leading the Global OT Advisory Services Center at EY. During 15 years of his professional career, Miroslaw has gained vast IT and OT (Operational Technology) experience leading numerous projects for both government institutions and some of the largest enterprises in Europe, Africa, Middle East and North America.Miroslaw specializes in topics related to Industrial Control Systems (ICS) security and architecture management. He has knowledge and experience in the areas of ICT as well as ICS risk assessment and management, in which he completed his PhD in 2007. In 2011 he was approved by the U.S. Department of Homeland Security to participate in a Control Systems Cyber Security Advanced Training conducted by the Idaho National Laboratory, Idaho Falls, US.Miroslaw is an active member of ISA and was involved in the development of the ISA-62443-3-3 standard: Security for Industrial Automation and Control Systems, System Security Requirements and Security Assurance Levels. He has taken an active part in and lectured at various conferences, training sessions and seminars as well as authoring numerous publications on ICT and ICS security. Furthermore, Miroslaw holds numerous accreditations, among others CSSA, SABSA, CISA, CISM and CISSP.

Sajduk-300 Błażej Sajduk, doktor politologii i historyk myśli politycznej, pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Sekretarz redakcji „Kultury i Polityki” – Zeszytów Naukowych WSE. Koordynator Pionu Merytorycznego Centrum Analiz Energetycznych WSE (2011–2012). Współpracownik Ministerstwa Sprawiedliwości (2012). Opiekun katedry stosunków międzynarodowych w Klubie Jagiellońskim. Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i filozofia polityki.

Smolen_1 Piotr Smoleń, Turbine Asset Management SA. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie na rynkach finansowych. Ekspert w zakresie rynków kapitałowych, wykorzystania technologii w finansach oraz metod ilościowych. Pasjonat finansów i technologii. Współzałożyciel i prezes zarządu w Turbine Asset Management SA. W przeszłości pracował jako dyrektor inwestycyjny w funduszu inwestycyjnym Data Invest, wcześniej zarządzał inwestycjami o wartości kilkuset mln złotych w notowanym na GPW w Warszawie funduszu private equity NFI Midas SA. Absolwent SGH na kierunku Finanse i Rachunkowość. Członek organizacji CAIA Association i posiadacz licencji CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), uczestnik program CFA. Autor licznych publikacji o wykorzystaniu technologii w inwestycjach i zarządzaniu.

SONY DSC Leszek Winiarski, dyrektor techniczny, Interactive Intelligence. Jest dyrektorem technicznym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Interactive Intelligence. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w firmie SAFO w Lublinie jako inżynier systemowy Novell i Microsoft. Cztery lata później podjął pracę w firmie Ericsson jako administrator systemów informatycznych oraz kierownik działu obsługi klienta. W latach 2000-2006 pracował jako inżynier wsparcia sprzedaży w firmie Damovo, gdzie specjalizował się w systemach call center. W 2006 roku był inżynierem systemowym w firmie Symantec, odpowiedzialnym za produkty archiwizacji danych i backupu. Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia magisterskie na Wydziale Elektroniki ze specjalizacją telekomunikacja.

EWW_KAPSCH dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska – , Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. Ewa Wolniewicz-Warska jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności automatyzacja procesów technologicznych. Także na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Po kilkuletniej pracy w instytucie naukowo-badawczym przeszła do Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 1993 – 99 zajmowała się m.in. współpracą z zagranicą w związku z realizacją projektu POLTAX. Od 1999 roku związana z firmami z obszaru ICT, takimi jak np. Optimus, Softbank, SAP Polska czy ComputerLand – Sygnity. Obecnie w Kapsch Telematic Services jako Country Sales Manager. Uczestnik dyskusji i autor publikacji o zamówieniach publicznych w informatyce, a także o inteligentnych systemach transportowych. Od roku 2009 jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a od 2013 jest wiceprzewodniczącą tejże Rady. W PIIT pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Zamówień Sektora Publicznego, należy do Komitetu Lepszej Informatyzacji Kraju oraz przewodniczy Komitetowi Kobiety i Nowe Technologie. Jest koordynatorem Krajowego Punktu Kontaktowego organizacji European Center for Women and Technology.

Zbigniew_Rau Dr Zbigniew RAU – ur. 27 lipca 1974 roku, specjalizuje się w prawie karnym, problematyce zwalczania przestępczości zorganizowanej, instytucji świadka koronnego, zarządzaniu organizacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. W 1997 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, potem pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji w Poznaniu, uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: międzynarodowe stosunki polityczne i dziennikarstwo. W 2001 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku obronił rozprawę doktorską pt. „Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie”. W latach 2000–2007 pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w 2007 r. objął stanowisko Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2008–2009 był doradcą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2006 – 2011 członek Rady Konsultacyjnej przy Szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Autor wielu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej, problematyki instytucji świadka koronnego oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych. Współredaktor tomów: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna (Warszawa 2009); Energetyka jądrowa w Polsce (Warszawa 2012). Współtwórca Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.

Solnica_Marta_zdjęcie Marta Solnica – od 2012 roku jest dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach; wcześniej była przez kilka lat zastępcą dyrektora ds. medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1990 roku prowadzi czynną praktykę lekarską na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Posiada drugi stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz tytuł specjalisty medycyny ratunkowej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mariusz Jachoł (1959) is graduated from Military University of Technology in Warsaw in 1983. He served in typical military positions at tactical level including international operations in 90’ in Middle East and Balkans. In 1990 permanently moved back to University dedicated his time mostly for military applications of remote sensing techniques, especially in area of IMINT. From 2003 is appointed to General Staff Operational Directorate J3 and from 2009 Military Recce Directorate J2, where is serving till now as branch chief responsible for building new IMINT Operational Capabilities of Polish Armed Forces.

przemyslaw_gamdzyk_131.20120416120556 Przemysław Gamdzyk – Meeting Designer, prezes w spółce Evention. Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki.
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

jadwiga_nowotnik_1124 Jadwiga Nowotnik – Dyrektor Zarządzający Pionu Organizacji Międzynarodowych i Służb Mundurowych, Asseco Polska SA.
W 1988 r. w firmie Dynamo Intraco I. W latach 1988-1991 specjalista-handlowiec w Ars Polona. W latach 1991-1999 kierownik Działu Handlowego Cenrex. W latach 1999-2000 r. w Optimus Lockheed Martin Information Technology Group kolejno jako: Business Development Manager, Project Manager, dyrektor Departamentu ds. Handlowo-Prawnych. W latach 2000-2004 dyrektor ds. rozwoju Optimus – Enterprise oraz dyrektor Działu ds. Relacji z NATO w Optimus. Od 2002 r. dyrektor Działu NATO i Wojska w Ster-Projekt, a następnie dyrektor Pionu Współpracy z Zagranicą i Projektów NATO w ABG. Od 2008 r. wiceprezes zarządu ABG.

kkukielka dr inż. Krzysztof Kukiełka – zastępca dyrektora ds. studiów Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej Absolwent Politechniki Białostockiej. Doktorat obronił na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Przez dwa lata pracował w firmie ABB w dziale robotyki przemysłowej. Od 2009 roku adiunkt w Instytucie Automatyki i Robotyki. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyką przemysłową oraz systemami do akwizycji danych. Ponadto w kręgu jego zainteresowań są zagadnienia związane z bezpieczeństwem ludzi w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. W szczególności bezpieczne współdzielenie przestrzeni ludzi i robotów.

Stanislaw_Mocek prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas. Współzałożyciel oraz członek zespołu redakcyjnego pism Politicus oraz Polis, redaktor naczelny kwartalnika Animacja Życia Publicznego i rocznika Zoon Politikon. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także laureat nagrody im. Karla Poppera. Autor kilkudziesięciu artykułów, recenzji i raportów opublikowanych w pismach naukowych, a także książek: Moralne podstawy życia politycznego (Warszawa 1997) oraz Dziennikarze po komunizmie (Warszawa 2006). Redaktor opracowania Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, wydanego przez ISP PAN i Collegium Civitas (Warszawa 2005), współredaktor publikacji Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej (wspólnie z Krzysztofem Liedlem, Warszawa 2010).

p_waglowski_20121108 Piotr VaGla Waglowski – VaGla.pl. Prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady Informatyzacji działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, rekomendowany do Rady przez Internet Society Poland, członek Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji – tu z ramienia Rady Informatyzacji. Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji). W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. Konsultant, trener, wykładowca, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego. Autor książki „Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu”.

maruta Marcin Maruta – Zespół kancelarii radców prawnych Maruta. Specjalista w zakresie projektów IT. Doradzał największym krajowym i międzynarodowym dostawcom usług IT oraz odbiorcom tych usług. Wartość zrealizowanych kontraktów IT przekracza kwotę kilku miliardów złotych, w tym największe kontrakty wdrożeniowe i outsourcingowe w Polsce. Koordynuje obsługę prawną międzynarodowych sporów sądowych i arbitrażowych.

Miroslaw_Wroblewski Mirosław Wróblewski – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kieruje także powstałym w styczniu 2011 r. w tym zespole Wydziałem Prawa Antydyskryminacyjnego, który wykonuje funkcje niezależnego krajowego organu do spraw równego traktowania w rozumieniu dyrektyw równościowych UE. Jest radcą prawnym, audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2005 r.). Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu nauk o polityce i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Nauk Politycznych UJ. Był wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, a od 2003 r. wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem ponad 20 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Stypendysta Fundacji im. Stanisława Estreichera (2000-2001) oraz Foundation and Europaische Akademie Trier ASKO-EUROPA Stiftung (2007). Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010. Był także ekspertem Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka w programie wsparcia ombudsmana Azerbejdżanu oraz Unii Europejskiej w ramach programu „EPJUST – EU-Philippines Justice Support Programme 2010-2011″. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency; FRA) na kadencję w latach 2012-2017. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej FRA.

aleksander_poniewierski_1176.20110822125957 Aleksander Poniewierski – Partner i Lider Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie EY. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania IT, podnoszeniem efektywności systemów informatycznych stosowanych w biznesie oraz ryzykach związanych z ich użytkowaniem. Doradzał czołowym spółkom w zakresie bezpieczeństwa IT, zarządzania IT, strategii IT oraz transformacji IT. Jest twórcą i pomysłodawcą Uniwersytetu EY. Od 2005 roku firma Ernst & Young prowadzi na wiodących uczelniach w Polsce o profilu informatycznym i ekonomicznym cykl wykładów z zagadnień związanych z funkcjonowaniem IT w przedsiębiorstwach oraz ochroną informacji. Doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach Kierownika Zabezpieczeń Systemów Informatycznych oraz Dyrektora Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem Systemów Informatycznych w firmach telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej. Posiada następujące certyfikaty CISM przyznawany przez stowarzyszenie ISACA, CISA Certyfikowany Menedżer Projektów APM, PRINCE 2 Practicioner, ITIL Foundation (IT Infrastructure Library), ISSP (International Systems Security Profesional), CERTŸ Certified Computer Security Incident Handler, SABSA Chartered Foundation (SCF) Certificate.

bert-oltmans Bert Oltmans – ECEMEA Director Defence, Justice & Public Safety at Oracle Corporation. He holds a Bachelor’s Degree in Information Technology from the Utrecht Institute of Technology, The Netherlands. In addition to that he did studies in Marketing from the Netherlands Institute of Marketing. Bert served in the Royal Netherlands Army as Infantry Officer and remained Reserve Officer thereafter. His first work experience was within the Aerospace & Defence Industry where he was involved in Naval C4I Systems. He specialized in radar systems and Surface-to-Air missiles. After several years in the A & D industry he moved into the IT industry to work for several IT companies where he was involved in commercial activities. During a period of more than 20 years in the IT industry he mostly worked for the Public Sector market where he was responsible for large Ministries and Public Sector Agencies like the International Criminal Court in The Hague. Bert managed the Oracle Business for NATO in Brussels where he was involved with Command and Control Systems (NATO BI-SC AIS), back office systems for Military Finance and Human Resources and various projects. He was part of a Steering Group during the implementation of the Nato Financial System and participated as Oracle European delegate of the Network Centric Operations Industry Consortium (NCOIC). He was also the European Oracle delegate for the Network Centric Organization Industry Consortium (NCOIC) and Oracle Defense User group. From 2007 till 2010 Bert Oltmans worked as Director Defence, Justice and Public Safety for the Middle East Africa Region operating out of the United Arab Emirates and was involved in areas such as Crisis Management, Intelligence, Defence, Judicial Systems, Border Control, Cyber Security and Defense Infrastructures. He managed the MEA Child Exploitation Tracking System Program in cooperation with ICMEC (International Center for Missing and Exploited Children) and a Government Security Program aimed at educating governments to mitigate the risks of Cyber Threats.

Tomasz_Niebylski Tomasz Niebylski – Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży CEE, SAP Polska.

Marek_Bulka Marek Bulka – Business Solution Architect, SAP Polska. Absolwent wydziału informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 10 lat zajmuje się doradztwem w dziedzinie rozwiązań Business Intelligence. Prowadził projekty implementacji rozwiązań BI w sektorach finansowym , telekomunikacyjnym , gazownictwie i w wielu innych.

Majewski Krzysztof Majewski – zastępca dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył także Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, a także dodatkowo studia podyplomowe o specjalności organizacja i zarządzanie. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. w służbach technicznych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Kraju. W 1995 r. podjął pracę w Ministerstwie Przemysłu i Handlu jako główny specjalista ds. obronnych w Departamencie Spraw Obronnych, a dwa lata później w Ministerstwie Gospodarki jako naczelnik w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego. Następnie został zastępcą dyrektora w Departamencie Spraw Obronnych, a od 2009 r. pełnił funkcję dyrektora w Departamencie Kontroli Eksportu.

Liedel_Krzysztof Krzysztof Liedel – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas oraz pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol. Redaktor naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”.

Drumowicz_Slawomir Płk Sławomir Drumowicz – Dowództwo Wojsk Specjalnych.

tomasz_piktel Tomasz Piktel – Motorola Solutions Polska, dyrektor ds. klientów kluczowych. Zajmuje się sprzedażą rozwiązań zapewniających łączność bezprzewodową w sytuacjach krytycznych (z ang. mission criticall) i usprawniającą działaność przedsiębiorstw korzystających z technologii mobilnych i w połączeniu z automatyką SCADA. W jego kręgu zainteresowań leżą szczególnie nowoczesne, multimedialne centra dyspozytorskie, które w połączeniu z technologiami radiowymi są obecnie bardzo mocno rozwijane na świecie.Z wykształcenia mgr.inż. automatyki i robotyki, karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach zajmujących się integracją rozwiązań m.in. magazynowych i w oparciu o kody kreskowe. Odpowiadał za sprzedaż i wdrożenia rozwiązań mobilnych w dużych koncernach informatycznych.

grzegorz_sowa Grzegorz Sowa – dyrektor jednostki biznesowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo teleinformatyczne, ComArch. Związany z dziedziną bezpieczeństwa teleinformatycznego od 1998 r. Obszarem tematycznym, któremu poświęca najwięcej uwagi jest szeroko rozumiana ochrona teleinformatycznych infrastruktur krytycznych. Był odpowiedzialny za aspekty bezpieczeństwa przy realizacji szeregu projektów dla sektorów: publicznego, mundurowego, telekomunikacyjnego oraz bankowego. Oprócz realizacji projektów praktycznych – typowo wdrożeniowych, angażuje się w prace badawczo-rozwojowe w obszarze ochrony ciągłości działania infrastruktur krytycznych. Dysponuje certyfikatami: CISM – Certified Information Security Manager, CISSP-Certified Information System Security Professional, ISSAP – Information Systems Security Architecture Professional, CISA – Certified Information Security, CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control. Członek zorganizowanej przy kwaterze głównej NATO grupy NIAG (NATO Industrial Advisory Group) zajmującej się zagadnieniami ochrony cyberprzestrzeni w ramach państw członkowskich NATO. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli NATO Top Secret Cosmic.

 Piotr Juszkiewicz2a Piotr Juszkiewicz – Consulting Solution Manager w Oracle. Ukończył z Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej. Przez wiele lat pełnił funkcję Project Managera największych projektów konsultingowych w Oracle Polska. Od ponad 10 lat współpracuje z Policją Polską przy budowie kluczowych systemów IT usprawniających codzienną pracę Policji. Specjalizuje się w obszarze rozwiązań dla Public Safety. Wyznaje zasadę, że rozwiązania IT mają służyć celom społecznym, wpierać administrację publiczną a przede wszystkim poprawiać jakość życia obywatela nowoczesnego państwa.

jaroslaw_rybak Jarosław Rybak – Niezależny ekspert wojskowy, ekspert ds. wojsk specjalnych. Od 1997 r. zajmuje się tematyką wojsk specjalnych. Pracował m.in. w „Polsce Zbrojnej” i „Żołnierzu Polskim”. Obserwował żołnierzy na misjach w Kosowie, Macedonii, Bośni, Kuwejcie, Iraku, Afganistanie, Litwie, Libanie, Kongu. Był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi firmę doradczą Creatio PR. Autor książek o siłach specjalnych (m.in. „GROM.PL Tajne operacje w Afganistanie, Zatoce Perskiej i Iraku” oraz „LUBLINIEC.PL Tajemnice najstarszej jednostki specjalnej WP).

Tomasz Wójcik Tomasz Wójcik – Komendant Centrum Ratownictwa Gliwice. Absolwent Pedagogicznego Studium Technicznego w Gliwicach oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie. Następnie studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wydział Transportu. Od 1993 roku pracuje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, a ostatnio zajmowane stanowisko – naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.Od 2002 roku kieruje miejską jednostką – Centrum Ratownictwa Gliwice.

Stepien_Jacek Ppłk dr Jacek Stempień – pracownik Centrum Symulacji i Gier Wojennych w Akademii Obrony Narodowej.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski