Konferencja „Pięć żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo” organizowana przy ścisłej współpracy z PIAP:

Nad konferencją patronat honorowy objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. w stanie spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski. »ZOBACZ CYKL KONWERSATORIÓW POPRZEDZAJĄCYCH KONFERENCJĘ

Program konferencji zawiera odnośniki do prezentacji. Również można pobrać prezentacje w całości z dysku Google.

  • 24 września 2013 r. DZIEŃ PIERWSZY. Stadion Narodowy w Warszawie, Sala Paryż
13.00 – 13.45 Rejestracja uczestników konferencji. Recepcja na poziomie 0, tuż przy wejściu na trybuny.
13.45 – 14.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji „PIĘĆ ŻYWIOŁÓW” (trybuna C4 stadionu)
prof. dr hab. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas oraz Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro
14.00 – 14.45 Pokaz działania demonstratora systemu PROTEUS na płycie Stadionu Narodowego
14.45 – 17.20 SESJA PLENARNA CZŁOWIEK – MASZYNA – BEZPIECZEŃSTWO (SALA PARYŻ, poziom 2)
Przewodniczący: Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro

14.55-15.15 – Przestrzeń dla robota. Jakie zmiany w środowisku ludzkiej aktywności wymusza wprowadzenie systemów inteligentnych. Najważniejsze wyzwania w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa.

15.15-15.35Człowiek kontra algorytm. Szanse i zagrożenia na przykładzie operacji na rynkach finansowych.
Piotr Smoleń, Turbine Asset Management

15.35-15.55 – Big Data for Crisis Management.
Bert Oltmans, Oracle

15.55-16.15 – Rozwiązania do zadań specjalnych. Jak roboty zmienią działania wojska i służb reagowania kryzysowego. Najważniejsze wyzwania i perspektywy.
Błażej Sajduk, Uniwersytet Jagielloński

16.15-16.35 – Bezpieczeństwo w najwyższej formule (UWAGA 200 MB!). Zasady koordynacji działania różnych podmiotów w sytuacji kryzysowej na przykładzie działania zespołu obsługującego wyścig bolidu Formuły 1.
Marek Bulka, Tomasz Niebylski, SAP Polska

16.35-17.20 – Panel dyskusyjny: Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo. Perspektywy i zasady wykorzystania systemów inteligentnych w sytuacjach kryzysowych:
Prowadzi Andrzej Gontarz, Instytut Mikromakro
Udział wezmą: Jacek Bartosiak, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych; płk Roman Bogacki, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON; Tomasz Mirosław, Polski Holding Obronny; Zbigniew Rau, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Marek Sadowski, Robotics Invention; Mikołaj Sobczak, Politechnika Poznańska
Jak zarządzać i dowodzić siłami korzystającymi z rozwiązań inteligentnych? Jak identyfikować kluczowe zagrożenia związane z wykorzystaniem systemów inteligentnych? Jak przygotować użytkowników i służby do właściwego reagowania? Jakie umiejętności kształcić, by wykorzystanie takich systemów dawało jak najlepsze rezultaty? Jak określić zasady odpowiedzialności za działania związane z użyciem systemów inteligentnych?

17.20 -17.40 Networking
17.40-19.00 SESJA PLENARNA Jak pozyskiwać informacje dla prowadzenia działań militarnych i zarządzania kryzysowego? Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Fundacja Instytut Mikromakro. Komentator: Jadwiga Nowotnik, Asseco Poland

17.40-18.00 – System AGS (Alliance Ground Surveillance).
Bogdan Horvat, NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA)

18.00-18.20 – Nowoczesne systemy wsparcia rozpoznania satelitarnego.
Obrazy satelitarne coraz powszechniej wykorzystywane są dla celów obronności i zarządzania kryzysowego, a wiedza o typowych danych teledetekcyjnych powoli staje się powszechna. Prezentacja przedstawia przykłady wykorzystania danych satelitarnych do operacji wojskowych i skupia się na nowych, niestandardowych produktach satelitarnych oraz na pozornie nieoczywistych aspektach pozyskiwania i przetwarzania informacji obrazowej. W prezentacji przedstawione będą nowe produkty satelitarne, zarówno optyczne jaki i radarowe, przeznaczone dla rozpoznania obrazowego oraz nowoczesne procedury i narzędzia wspomagające interpretacje, przetwarzanie i zarządzanie informacją. Przedstawione również będą metody optymalizacji czasu generowania informacji z danych obrazowych.
Piotr Koza, Astri Polska

18.20-18.40 – Systemy inteligentne w zaspakajaniu potrzeb informacyjnych Wojska Polskiego i systemu zarządzania kryzysowego.
płk Mariusz Jachoł – Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 WP

18.40-19.00 – Symulacje sytuacji kryzysowych dla potrzeb służb.
Paweł Seliga, Assecco Poland. OSOBY ZAINTERESOWANE PREZENTACJĄ PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNIO Z PRELEGENTEM: Pawel.Seliga@asseco.pl.

19.00-19.45 – Ewakuacja i przejazd ze Stadionu do hotelu Rezydencji Belweder, ul. Flory 2. Planowany wyjazd ze Stadionu: 19.15 (busy korporacji ELE TAXI ustawione będą przy Bramie nr 1)
Osoby, które chciałyby skorzystać z naszego transportu, prosimy o informację w sekretariacie konferencji.

20.00 – 23.00 Gra scenariuszowa „Korek”. Prowadzenie: płk Sławomir Drumowicz, Dowództwo Wojsk Specjalnych; Sławomir Kosieliński, Instytut Mikromakro; Jarosław Rybak, Creatio PR. Opieka merytoryczna: Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej. Nagrody ufundował Comarch SA.
Hotel Rezydencja Belweder, ul. Flory 2, Warszawa; http://www.belweder-klonowa.kprp.pl.
  • 25 września 2013 r., DZIEŃ DRUGI. Stadion Narodowy w Warszawie, Sala Paryż, poziom 2
9.00 – 10.25 SESJA PLENARNA BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE cz. 1
Przewodniczący: Mieczysław Starkowski, Przegląd Obrony Cywilnej

9.00-9.20 – Musisz działać, choć nie wiesz wszystkiego. Podejmowanie skutecznych decyzji w warunkach braku dostępu do dostatecznej ilości informacji.
Marek Hetmański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

9.20-9.40 – Działaj lokalnie, koordynuj globalnie. Współdziałanie służb miejskich w sytuacji zdarzenia o potencjalnie rozległych skutkach.
Sebastian Michalkiewicz, Lotnisko Chopina

9.40-10.00 – Szybciej na ratunek. Wykorzystanie w praktyce zintegrowanego systemu zarządzania karetkami pogotowia ratunkowego.
Marta Solnica, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

10.00-10.25 – Komunikacja, lokalizacja, współdziałanie. Praktyczne zastosowanie systemu komunikacji zintegrowanej w centrach zarządzania kryzysowego.
Leszek Winiarski, Interactive Intelligence

10.25 – 10.45 Networking
10.45 – 12.50 SESJA PLENARNA: BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE cz. 2

10.45-11.05 – ITS a bezpieczeństwo. Możliwości wykorzystania funkcjonalności inteligentnych systemów transportowych do poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Paweł Olczak, Kapsch 1

11.05-11.25 – Miejskie centrum fuzji informacji, jako podstawa środowiska analitycznego dla służb bezpieczeństwa publicznego.
Marcin Chwin – Oracle

11.25-11.45 Człowiek w obliczu decyzji maszyny. Psychologiczne aspekty sterowania tzw. systemami inteligentnymi – jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
Adam Tarnowski, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

11.45-12.05 – Ewolucja komunikacji w sektorze bezpieczeństwa publicznego. Tetra i LTE.
Tomasz Piktel, Motorola Solutions.

12.05-12.50 – Bezpieczeństwo a prywatność.
Debata oksfordzka. Prowadzi Przemysław Gamdzyk, Evention
Udział wezmą: Krzysztof Liedel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Marcin Maruta, Zespół Kancelarii Radców Prawnych Maruta; Piotr Waglowski, Vagla.pl; Mirosław Wróblewski, Biuro Rzecznika praw obywatelskich. Teza: Obecnego podejścia do ochrony prywatności nie da się pogodzić z przyszłymi wyzwaniami i możliwościami systemów wspierających nasze życie w inteligentnym świecie – słowem czekają nas zmiany i daleko idący kompromis w tym obszarze. Zwykliśmy traktować ochronę prywatności jako wartość stałą i niezmienną. Tymczasem świat się zmienia także w tym obszarze. I to szybko. Młode pokolenie, pokolenie Internetu, nie przykłada aż tak dużej atencji do ochrony prywatności (i danych osobowych w szczególności). Technologia jest mieczem obosiecznym – ułatwia nam życie, pozwala czuć się bardziej bezpiecznym, ale zarazem może stać się narzędziem profilowania konkretnych osób w rękach biznesu i inwigilacji przez służby państwowe. By uwypuklić argumenty za i przeciw konieczności obrony prywatności w obecnym jej kształcie organizujemy debatę, w trakcie której dyskusji poddamy tezę, że obecne status quo jest nie do utrzymania.

12.50 – 13.10 Networking
13.10 – 15.15 SESJA PLENARNA: OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
Przewodniczący: Piotr Rutkowski, Fundacja Instytut Mikromakro, Mirosław Ryba, EY. Komentator: Grzegorz Sowa, Comarch

13.10-13.15 – Wprowadzenie do tematyki sesji.
Piotr Rutkowski, Instytut Mikromakro

13.15-13.35 – Obowiązki przedsiębiorców na rzecz bezpieczeństwa narodowego i ochrony infrastruktury krytycznej.
Krzysztof Majewski, Ministerstwo Gospodarki

13.35-13.55 – Zarządzenie ryzykiem: najważniejsze wyzwania. Wprowadzenie do problematyki ochrony infrastruktury krytycznej.
Mirosław Ryba, EY

13.55-14.15 – Infrastruktura krytyczna – uregulowania prawne nie mogą być problemem krytycznym.
Ryszard Radziejewski, Wojskowa Akademia Techniczna

14.15-15.15 – Jak to działa w praktyce. Zarządzanie ryzykiem zagrożeń infrastruktury krytycznej w polskich przedsiębiorstwach; współpraca z administracją rządową i samorządową.

15.15-15.20 Zakończenie konferencji
15.20 – 16.00 Obiad

Ćwiczenia z zarządzania kryzysowego
Konferencja „Pięć żywiołów” kontynuuje tradycje konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” w zakresie organizacji pokazów i ćwiczeń z zarządzania kryzysowego, której byliśmy współorganizatorami. Pierwsze miały miejsce w 2009 r., kiedy zorganizowaliśmy pokazy współdziałania służb zarządzania kryzysowego na Zatoce Gdańskiej. Miała wówczas miejsce pozorowana akcja odbijania statku Urzędu Morskiego „Zodiak” z rąk przestępców o skłonnościach terrorystycznych. W akcji wzięli udział funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Pomorskiej, śmigłowiec Marynarki Wojennej ANAKONDA i śmigłowiec MOSG, jednostki SAR i WOPR, ratownictwo medyczne Sopotu i Gdańska. W 2010 r. przeprowadziliśmy pokaz odbijania z rąk terrorystów okrętu desantowy ORP „Poznań” zacumowanego naprzeciwko Wałów Chrobrego w Szczecinie siłami Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Zachodniopomorskiej. Natomiast w 2011 r. umożliwiliśmy trening współdziałania służb zarządzania kryzysowego podczas ewakuacji hali Ergo Arena w Gdańsku z udziałem studentów i oficerów Akademii Marynarki Wojennej, służb zarządzania kryzysowego Wojewody Pomorskiego, Prezydentów Gdańska i Sopotu oraz przy wsparciu śmigłowca MW RP i LPR. Rok później we Wrocławiu przeprowadziliśmy przy współorganizacji z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz magazynem Computerworld, pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony infrastruktury krytycznej przed cyberatakiem – Cyber EXE 2012, z udziałem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Policji, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej, PSE-Operator, GAZ-SYSTEM S.A., RWE Polska i Orange Polska przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Z tego powodu 24 września konferencję poprzedził pokaz działania systemu Proteus, który tego samego dnia miał swoją premierę na konferencji oficjalnie zamykającej prace nad projektem www.projektproteus.pl. W zainscenizowanej akcji ratowniczej wzięły udział trzy roboty interwencyjne, mobilne centrum dowodzenia, wóz do nadzoru pracy robotów, samolot bezzałogowy wraz z szerokim spektrum nowoczesnych rozwiązań. Projekt „Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe” – Proteus, oferujący nową jakość działania dla służb, realizowany jest przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowych w Polsce, którym przewodniczy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP).

Roboty projektu Protues w akcjiRobot projektu Proteus Mobilne Stanowisko Dowodzenia i tzw. robotowóz - samochód kontroli pracy robotówSamolot bezzałogowy "Mrówka" projektu ProteusAntyterroryści w akcjiStrażacy stawiają kurtynę wodną po sprawdzeniu terenu przez roboty.

 

 

 

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski